mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Przecieszynie
Rok szkolny 2019/2020