mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Przecieszynie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://zsp1przecieszyn.mobidziennik.pl/2021