mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Przecieszynie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://zsp1przecieszyn.mobidziennik.pl/2020